Privacyverklaring IBN

 

 

IBN - versie 1.2 – 19 mei 2019

Wie zijn wij?

IBN (Integrale Bedrijven Noordoost Brabant) Holding B.V. (‘IBN’) en de daaraan verbonden
vennootschappen:

 • IBN Kader BV
 • IBN Productie BV
 • IBN Facilitair BV
 • IBN Facilitair VOF
 • IBN Participatie BV

zijn Nederlandse bedrijven.

 

Onze bedrijven zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens van door ons beheerde systemen op servers in de EER, tenzij anders aangegeven.

IBN geeft voor het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant uitvoering aan de Wet op de Sociale Werkvoorziening (Wsw) en in partnership met 11 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant de Participatiewet (PW). IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden op de arbeidsmarkt: mensen uit de PW, via de Wsw, de Wajong en ook aan schoolverlaters van VSO/PRO, statushouders en mensen die het bij hun eigen werkgever niet meer kunnen bolwerken. Als sociale werkgever wil IBN samen met werkgevers investeren in kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. We leiden via werkleerlijnen medewerkers op tot vakkracht. Tijdens of na deze leerperiode kan de medewerker via een detachering of rechtstreeks als vakkracht bij werkgevers aan de slag. Daarnaast bieden we verschillende facilitaire en productiematige diensten die worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Privacyverklaring IBN

Omdat wij bij de uitvoering van onze activiteiten persoonsgegevens verwerken van kwetsbare
groepen mensen zijn wij extra zorgvuldig en hebben passende en effectieve maatregelen genomen
om hun rechten te waarborgen.

Uw privacy

Net als de privacy van onze doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) is uw privacy
belangrijk voor IBN en wij verbinden ons er aan de rechten betreffende de privacy van uw gegevens
te beschermen en te waarborgen.

Ons beleid

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bij voorbeeld wanneer wij u als bezoeker van een van onze locaties registreren, u onze website bezoekt, ons personeel inhuurt, aan ons goederen en/of diensten levert, of als u als kandidaat op een functie bij ons solliciteert.

Op basis van de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”) zorgen wij er voor dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met de volgende beginselen:

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het gerechtvaardigd is om uw persoonsgegevens te verwerken, dan doen we dat netjes en verantwoord. Wij maken u duidelijk voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.
 2. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer we uw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan zorgen wij ervoor dat dat doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.
 3. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke.
 4. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als uw gegevens dat niet (meer) zijn, dan wissen of corrigeren wij die.
 5. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.
 6. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande beginselen en kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met deze beginselen.

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG u diverse rechten, welke u tegen ons kan uitoefenen als u het niet eens bent met onze uitvoering van dit privacy beleid.

Wanneer dit beleid op u van toepassing is

Dit beleid is op u van toepassing wanneer:

 • U een van onze locaties bezoekt (Locatiebezoeker)U onze website bezoekt (Websitegebruiker)
 • Wij aan u als klant producten en/of diensten en/of informatie leveren (Klant)
 • U als leverancier producten en/of diensten aan ons levert (Leverancier)
 • U op een vacature bij ons solliciteert (Sollicitant)

Dit beleid is niet van toepassing op onze personeelsleden, kandidaten die door de gemeente, het UWV of een werkgever bij ons worden aangemeld en alle contractpartijen, leveranciers en andere mensen die werken namens IBN. Hierop is ons interne privacybeleid van toepassing.

In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en openbaar gemaakt worden. Wij verwerken namelijk uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze applicaties, websites, software, functies of andere diensten die door ons worden aangeboden.

Hoe u contact met ons, als verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, opneemt

Wij zijn IBN. Als u wilt weten hoe u contact met ons opneemt, ga dan naar Appendix 1 of kijk op onze website. Dit privacy beleid is alleen in Nederland van toepassing. Om dit privacy beleid actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website.

Privacy op hoofdlijnen.
Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

GEGEVENS WEBSITEGEBRUIKER

Wij verzamelen en gebruiken basale informatie over onze Websitegebruikers, die wij voornamelijk gebruiken om onze website te verbeteren. Wij kijken hoe u onze website gebruikt, hoe vaak u onze website bezoekt en wanneer de website het meest gebruikt
wordt. Daarnaast gebruiken we ook websitegegevens om bezoekgedrag te monitoren en om onze campagnes te optimaliseren in het kader van marketing.

Aanmelden nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven over actueel nieuws en ontwikkelingen bij alle dienstverlening van de IBN bedrijven, kunt u zich inschrijven voor één van de nieuwsbrieven van IBN. Zodra u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, kan u ervoor kiezen om de volgende gegevens met ons te
delen:

 • NAW-gegevens; specifiek: Naam en e-mailadres

Deze persoonsgegevens bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief van IBN. Bij
iedere nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om u weer af te melden.

Online bestellen via Lunchkoerier
Als u via de Lunchkoerier online een bestelling plaatst, worden uw persoonsgegevens geregistreerd om de bestelling af te kunnen handelen. Uw gegevens blijven 5 werkdagen bewaard en worden uitsluitend gebruikt voor deze bestelling.

Gegevens Locatiebezoeker

Bezoekersregistratie

In het kader van bezoekersregistratie verwerken wij onderstaande gegevens voor het juist kunnen afhandelen van calamiteiten:

 • naam
 • datum en tijdstip van bezoek
 • locatie van bezoek
 • firma waarvoor u werkzaam bent
 • handtekening

Deelnemen aan een bijeenkomst van IBN

Regelmatig vinden er bij IBN bijeenkomsten plaats. Organisatorisch is het voor ons dan van belang
om te weten wie er deelnemen. Bovendien kunnen we u zo van informatie voorzien over de tijd en
plaats en u vlak voor de bijeenkomst een herinnering sturen en indien nodig contact met u opnemen.

Camera beveiliging

IBN maakt gebruik van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze
collega’s en producten. Dit doen we met de volgende doelen: veiligheid, het veiligstellen van
eigendommen van IBN/ voorkomen van oneigenlijk gebruik van eigendommen, in geval van
calamiteiten of schade.

Tijdens een bezoek aan een van de IBN-vestigingen kunt u gratis gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer van uw apparaat. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons
wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons wifinetwerk blokkeren.

KLANTGEGEVENS

Wij verzamelen en gebruiken contactinformatie over u en bedrijfsgegevens om
onze producten en/of diensten te leveren. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de
informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Dit zijn doorgaans de (persoons)gegevens die
we over u kunnen verzamelen en gebruiken:

 • contactpersoon (NAW), geslacht (t.b.v. aanhef), titulatuur, functie, afdeling
 • bedrijfsnaam
 • adres, postcode en plaats van vestiging
 • zakelijk e-mailadres
 • zakelijk telefoonnummer (vast/mobiel)

Indien u een inlener bent of anderszins onze werknemers inschakelt, kunnen wij uw NAW-gegevens
en contactgegevens delen met onze werknemers die bij u werkzaamheden zullen verrichten.

LEVERANCIERSGEGEVENS

Wij verzamelen en gebruiken informatie over u of individuen binnen uw
organisatie om met u te kunnen communiceren, producten en/of diensten te kunnen ontvangen en
daarvoor te betalen binnen de context van wat we met u overeengekomen zijn.
Dit zijn doorgaans de (persoons)gegevens die we over u kunnen verzamelen en gebruiken:

 • Contactgegevens van de contactpersonen
 • Accountgegevens
 • Bedrijfsnaam KvK
 • Handelsnaam
 • Telefoonnummer
 • Website
 • E-mail t.b.v. facturatie
 • E-mailadres Algemeen
 • Bezoekadres
 • Factuuradres
 • Postadres
 • BTW Nummer
 • KvK nummer
 • IBAN Rekeningnummer

SOLLICITANTGEGEVENS

Wanneer u bij ons op de site solliciteert op een vacature, dan nemen wij de volgende persoonsgegevens van u op in onze administratie:

 • Alle gegevens die u in uw cv en motivatiebrief met ons deelt.
 • + in dienst bij IBN ja/ nee
  + Wsw Indicatie ja/ nee
  + PW doelgroep ja/ nee
  + Wajong ja/ nee

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

WEBSITEGEBRUIKERS

Wij verzamelen uw gegevens als u daarvoor akkoord geeft automatisch met
behulp van cookies wanneer u onze website bezoekt, op basis van de cookie-instellingen in onze
cookiebar. Wanneer u via de website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van u
verzamelen.

KLANTGEGEVENS

We verzamelen persoonsgegevens van klanten op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die u ons als klant verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen;
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

LOCATIEBEZOEKERS

Wij verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt en die wij van u verkrijgen door middel van ons camera toezicht.

LEVERANCIERSGEGEVENS

We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze contractuele relatie met uw organisatie.

SOLLICITANTGEGEVENS

We verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gegevens die u ons
verstrekt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

WEBSITEGEBRUIKERS

De gegevens van websitegebruikers helpen ons uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren en de vindbaarheid en effectiviteit van de site te verbeteren. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te
bieden en om ons webverkeer te analyseren (zie verder op in deze verklaring over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken). Daarnaast worden gegevens verzameld voor marketingdoeleinden, zoals
retargeting op social media.

KLANTGEGEVENS

We gebruiken gegevens van klanten voor:

 1. Leveren van de producten en/of diensten;
 2. Marketingactiviteiten;
 3. Financiële activiteiten;
 4. Klantanalyse.

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van klanten is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

LOCATIEBEZOEKERS

We gebruiken uw gegevens om u bij calamiteiten te weten wie u bezoekt en waar u bent.

LEVERANCIERSGEGEVENS

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van leveranciers is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. In uitzonderlijke gevallen kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in strafrechtelijke procedures.

SOLLICITANTGEGEVENS

We verzamelen uw persoonsgegevens om u, bij gebleken geschiktheid een baan aan te kunnen bieden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende gronden delen met de volgende categorieën personen, waar dat gepast is en in overeenstemming met weten regelgeving:

 • Alle zakelijke entiteiten, vallende onder IBN;
 • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden zoals uitbestede IT-providers en bestanden opslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;
 • We delen informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere
  informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Deze lijst is niet uitputtend.

Links naar sites van derden

Onze diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere websites. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is IBN hierbij niet betrokken. In dat geval is de privacyverklaring van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de privacy verklaringen van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden namelijk alleen ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen na het verstrijken van de genoemde termijnen:

WEBSITEGEBRUIKERS

De bewaartermijn op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveaus die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s en retargeting worden in het Google Analytics van IBN 24 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd.

U kunt zich voor de nieuwsbrief uitschrijven. Alle persoonsgegevens zullen na uitschrijving worden verwijderd.

LOCATIEBEZOEKERS

Deze gegevens bewaren wij maximaal één dag.

 • Bezoekersregistratie
  Deze gegevens bewaren wij maximaal één dag.
 • Deelnemen aan een bijeenkomst van IBN
  De gegevens zullen na afloop van de bijeenkomst worden verwijderd.
 • Camera beveiliging
  Camerabeelden worden één week bewaard. Indien zich er een incident heeft voorgedaan dan worden de camerabeelden bewaard tot één week na het afhandelen van het incident.
 • Gebruikmaken van ons wifi-netwerk
  Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt IBN alleen om eventueel misbruik te voorkomen.

KLANTEN

Wanneer wij gedurende een periode van 5 jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, verwijderen wij uw gegevens, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen
dat we deze langer bewaren.

LEVERANCIERS

Wanneer wij gedurende een periode van 5 jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, verwijderen wij uw gegevens, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we deze langer bewaren.

SOLLICITANTEN

Wanneer uw sollicitatie niet tot een baan leidt, vernietigen wij uw dossier na vier
weken, tenzij u toestemming hebt gegeven dit nog een jaar te bewaren.

Uw rechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u in
bezit hebben. Door contact met ons op te nemen kunnen we die met u bespreken en afhandelen volgens de termijn die daarvoor staat.
Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie;
 • Het recht op inzage in uw gegevens;
 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op bezwaar

Van de drie situaties die in de AVG beschreven zijn, waarin u uw recht op bezwaar kan uitoefenen, zijn er twee op u van toepassing:

 1. U kunt vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen in dat geval de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang de verwerking te laten stoppen;
 2. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer wij die gebruiken voor direct marketing. Wij zullen hier altijd gehoor aan geven. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen).

Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit)

U heeft, als u dat wenst, onder bepaalde voorwaarden het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is. Indien gewenst kunnen we de gegevens direct voor u doorgeven.

Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op een geautomatiseerde
verwerking (waaronder profilering) gebaseerd besluit, wanneer dit:

 • rechtsgevolgen heeft voor u; of
 • het u anderszins in aanzienlijke mate treft.

In de volgende situaties kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder ook profilering:

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;
 2. wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 3. wanneer dit aan ons is toegestaan op basis van een toepasselijke wet die ook voorziet in de bescherming van uw gerechtvaardigde belangen.

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

IBN maakt gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein bestand dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf
van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd
worden. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Op die manier
kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het
bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag,
zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en nietrevelante advertenties weg kunnen laten.

Voor een overzicht welke cookies we gebruiken, waarom we ze gebruiken en om welke type
cookies het gaat en hoe u cookies kunt verwijderen/aanpassen, verwijzen wij u naar onze
cookieverklaring.

Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Op basis van de AVG mogen wij uw gegevens verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen dan onze belangen. Wanneer wij van mening zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben zullen wij dit altijd motiveren en aan u kenbaar maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

TOESTEMMING

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde (met name commerciële) activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.
Soft opt-in wil zeggen dat bij bestaande klanten toestemming voor het versturen van charitatieve, ideële en commerciële e-mails verondersteld wordt, zolang bij het ontstaan van de klantrelatie gecommuniceerd is dat het e-mailadres gebruikt wordt voor het versturen van deze informatie en bij het ontstaan van de klantrelatie een mogelijkheid wordt gegeven hiervoor niet te kiezen.
Het is ons toegestaan om u producten of diensten die samenhangen met IBN aan te bieden zolang u zich niet actief afmeldt voor deze berichten. We zullen de toestemmingen die u op deze manieren gegeven hebt bijhouden.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor u toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij wij van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.

HET FORMULEREN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. De AVG staat dit toe wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.

Contact

Indien u een relatie bent van IBN kunt u uw vragen, problemen of opmerkingen richten aan uw
contactpersoon. Indien u geen relatie bent van IBN of u weet niet wie uw contactpersoon is, kunt u
contact met ons opnemen via e-mail op avg@ibn.nl.

Scroll naar top